default-header
HomeNatuurgebiedenPietersplas

Pietersplas

De Pietersplas is aan het eind van de tachtiger jaren ontstaan door grindwinning. Nadat in de negentiger jaren de grindwinning werd gestaakt, is gekozen voor een natuurlijke afwerking van de plas, waarbij een eenheid met de Eijsder Beemden ontstond. Na de herinrichting van het gebied aan de noordzijde van de huidige Pietersplas en de verplaatsing van een camping op de noordoostoever kreeg het gebied zijn huidige structuur. Door middel van begrazing met Konikpaarden proberen we de welig tierende vegetatie en bosvorming in toom te houden. Dit laatste is essentieel wanneer de Maas grote hoeveelheden water af moet voeren.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Maasbeemden

Aan de zuidrand van Maastricht, op de ‘naad van de stad’, trapt de Kleine Weerd af als eerste schakel van een ketting van natuurgebieden op de oostoever van de Maas die, zij het met enkele kleine onderbrekingen, doorloopt tot voorbij Eijsden. De gebieden zijn achtereenvolgens de Kleine Weerd, de Pietersplas en de Eijsder Beemden. Het gaat om ruige natuur, met daarin diverse grote en kleinere plassen. Ook daar omheen is het vaak nat, soms zelfs een beetje te nat, want al deze gebieden komen bij hoog water van de Maas grotendeels onder water te staan. Dit resulteert in voedselrijke en erg dynamische natuur, typisch voor een rivier als de Maas.