default-header
HomeNatuurgebiedenSarsven en De Banen

Sarsven en De Banen

In tegenstelling tot de andere vencomplexen in het doorstroomsysteem van bijvoorbeeld de Kwegt zijn het Sarsven en De Banen nooit ontwaterd en ontgonnen. Het scheelde niet veel, maar natuurbeschermers van het eerste uur, deels zittend in het bestuur van Het Limburgs Landschap, konden voorkomen dat ze verdwenen. Er waren niettemin nog steeds bedreigingen voor beide gebieden en ze hebben her en der ook een veer moeten laten. Er waren drie omvangrijke restauratieprojecten nodig om voor een opbloei van een aantal kenmerkende soorten van voedselarme vennen te zorgen. Het gaat dan om natuurwaarden waar men 100 jaar geleden uit heel Nederland al op af kwam en die nu wederom floreren. Sarsven en de Banen is een Natura 2000-gebied, de hoogste Europese beschermingsstatus.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Peelvennen

Tussen Nederweert-Eind en de zuidrand van Weert strekt zich een langgerekt vennengebied uit. De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel maken er deel vanuit en zijn in beheer bij Het Limburgs Landschap. De met elkaar in verbinding staande vencomplexen herbergen veel en bijzondere natuurwaarden. Er ontwikkelt zich een unieke venflora en de vennen zijn belangrijk voor libellen, water- en moerasvogels. Een deel van het gebied heeft dan ook de hoogste Europese beschermingsstatus: Natura 2000-gebied.