default-header
HomeNatuurgebiedenZwart Water

Zwart Water

Aan de zuidzijde van de Maasduinenketting ligt het gebied Zwart Water. De bodem bestaat uit een aantal oude Maasbeddingen uit lang vervlogen tijden. De Venkoelen midden in het gebied is het grootste water en is ontstaan door vervening. Er omheen ligt bos dat met name vanaf 1930 is aangeplant. Aan de noordoostzijde wordt het bos afgewisseld met kleine maar waardevolle graslandjes. Het vormt zo een mooie overgang naar het Vreewater. Aan de westzijde liggen enkele kleine heideveldjes. Dankzij twee wandelroutes is het gebied uitstekend te verkennen.

Download hier de kaart en bekijk de wandelmogelijkheden
De Maasduinen

De Maasduinen is een langgerekt gebied en strekt zich uit van de Gennepse Hei in het noorden tot het Zwart Water in het zuiden. Hier ligt de langste rivierduinengordel van Nederland. Deze wordt behalve door Het Limburgs Landschap ook beheerd door de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere eigenaren. Met recht heeft een belangrijk deel van dit gebied de status van Nationaal Park. De Eckeltse Bergen en Landgoed De Hamert van Het Limburgs Landschap maken er deel van uit. Tezamen met de gebieden die ten noorden en ten zuiden van het Nationaal Park gelegen zijn kent deze langgerekte schakel van heide, bossen en vennen tussen Gennep en Venlo een keur aan wandel- en fietsroutes. De Maasduinen is een Natura 2000-gebied, de hoogste Europese beschermingsstatus.