default-header
HomeAangesloten GroepenHakhoutgroep Zuid

Hakhoutgroep Zuid

Onze hakhoutbrigade bestaat uit zo’n 20 vrijwilligers, waarmee we van september tot maart iedere zaterdag aan het werk zijn. Ons doel is het leveren van een actieve bijdrage aan gezonde en natuurlijke houtopstanden en de instandhouding hiervan. Zo bevorderen we ook de biodiversiteit binnen ons werkgebied. Onze werkzaamheden bestaan uit het vellen en opruimen van (zieke) bomen. Ook dunnen we houtopstanden en maken we veld- en holle wegen weer meer open door het afzetten van bomen (hakhoutbeheer). Verder snoeien we hoogstam en knotten we wilgen. Dit alles doen we met handgereedschap, dus er zijn spierballen nodig!