default-header
HomeAangesloten GroepenSnoeibrigade De Brindil

Snoeibrigade De Brindil

De vrijwilligers bij De Brindil zijn doorgaans eigenaar van een hoogstamboomgaard. Onze groep bestaat momenteel uit 28 vrijwilligers, waarbij ons uitgangspunt is het gezamenlijk snoeien van ieders boomgaard.
Dit gebeurd volgens planning, waarbij het ‘van elkaar leren’ en veilig werken belangrijke uitgangspunten zijn.
De overall doelstelling is een bijdrage leveren aan het in stand houden van de Limburgse hoogstamboomgaard.