default-header
HomeActiviteitenEijsder Beemden: ruimte voor de rivier

Eijsder Beemden: ruimte voor de rivier

  • Datum 28 september 2024
  • Locatie Trichterweg/Kasteellaan
    6245 SB Eijsden
    Navigeer je route

Na de beëindiging van de grindwinning in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond een parkachtig geheel. Open grazige vlakten en een aantal gegraven ondiepe plassen werden afgewisseld door aangeplante boomgroepen van populier, witte abeel, wilg en meidoornstruweel. Na de overname van het beheer door Het Limburgs Landschap begin negentiger jaren kreeg het gebied het ruige natuurlijke karakter dat het nu uitstraalt.

Galloway-runderen en Konikpaarden begrazen het gebied en houden het grotendeels open, op enkele plaatsen ontstaat fraai rivierbos. De Eijsder Beemden heeft samen met de Pieterplas en de Kleine Weerd echter ook een belangrijke functie bij hoogwater. Natuurlijk als waterberging, maar bij hoogwater moet het water ook snel door kunnen stromen. Daarmee kan wateroverlast voorkomen worden in Eijdsen en Maastricht en verder stroomafwaarts. Samen met Rijkswaterstaat worden daarom zones vrijgehouden waar tijdens hoogwater het water vrij kan doorstromen, zonder hinder te vinden van struiken en bomen. Natuur en veiligheid gaan hier hand in hand.

Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Trichterweg / Kasteellaan, 6245 SB Eijsden. Honden kunnen i.v.m. de aanwezige grote grazers niet mee. Deze excursie duurt ongeveer twee uur.

Eijsder Beemden: ruimte voor de rivier