default-header
HomeNieuwsEen jaar na de watersnood: 4 veldexcursies hoe de natuur helpt droge voeten te houden in Limburg

Een jaar na de watersnood: 4 veldexcursies hoe de natuur helpt droge voeten te houden in Limburg

vrijdag 1 juli 2022

De watersnood van vorig jaar laat zien dat het urgent én belangrijk is om onze omgeving aan te passen aan weersextremen.  Samen met Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Stichting het Limburgs Landschap en het Wereld Natuur Fonds gaan we de komende drie jaar samen met de Limburgers aan de slag om het landschap op een natuurlijke manier in staat te stellen meer water te bergen, zodat extreme wateroverlast uitblijft. Op 14 juli wordt de samenwerking afgetrapt en laten we zien hoe we met de natuur als bondgenoot bij kunnen dragen aan het voorkomen van hoogwater in de toekomst.  Je kunt het zelf komen bekijken tijdens vier georganiseerde excursies in Ingendael, Genhoes, Boven-Geuldal en Wolfhaag-Vaals.

Ervaar het zelf op 14 juli

14 Juli, een jaar na de watersnood, organiseren we vier excursies in Ingendael, Genhoes, Boven-Geuldal en Wolfhaag-Vaals waarbij we graag laten zien hoe de natuur en natuurlijke processen zorgen voor waterberging en welke gevolgen dit heeft voor het landschap.  Je bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor één van de vier excursies kan via deze link (of ga naar www.natuurmonumenten.nl. Door bij ‘De natuur in’ vervolgens ‘Geuldal’ en ‘14 juli’ in te typen krijg je alle vier excursies te zien). De excursies starten om 19:30 uur, duren ongeveer twee uur en zijn gratis. Denk aan goed schoeisel voor de wandelingen.

Natuur als bondgenoot

Kiezen voor natuurlijke oplossingen verkleint niet alleen de kans op klimaatschade, maar levert ook een mooi natuurrijk landschap op, het gaat verdroging tegen, de natuur wordt soortenrijker, robuust en veerkrachtig. “Zonder de bufferende werking van het Geuldal was de waterstand in Valkenburg en Meerssen in juli 2021 nog veel hoger geworden”, concluderen onderzoekers van Bureau Stroming in een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten. Het is ook de ervaring van de samenwerkende natuurorganisaties die al decennia werken aan maatregelen in haar natuurgebieden om water in het Limburgse heuvelland te vertragen en te bergen. Denk aan ruimte maken voor bosontwikkeling, en vrije meandering van beken. Ook natuurlijke graslanden met struwelen en bloemrijke ruigten helpen mee.

Aanmelden