default-header
HomeNieuwsNaar een soortenrijk en gevarieerd bos

Naar een soortenrijk en gevarieerd bos

maandag 9 november 2020

Het Limburgs Landschap beheert een groot aantal natuurgebieden in Limburg. Een groot deel daarvan bestaat uit bos. De komende weken worden in de omgeving van Linne, Montfort en Sint Odiliënberg dunningen uitgevoerd om het bos soortenrijker en daarmee ook aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Dit bosonderhoud wordt uitgevoerd in de bosgebieden Munnichsbos tussen Sint Odiliënberg en Montfort, het Sweeltje bij Montfort en de Linnerstruiken ten zuiden van Linne.

Meer variatie

Met ‘dunnen’ wordt bedoeld dat er op verschillende plekken bomen, in de vaak eenvormige bossen, tussenuit gehaald worden. Door deze vorm van bosbeheer toe te passen, krijgen overblijvende bomen extra ruimte om uit te groeien.

Door het dunnen, komt er ook ruimte voor andere boom- en struiksoorten die op een natuurlijke manier opkomen, zoals ruwe berk, zomereik, lijsterbes en vuilboom. Op die manier ontstaat soortenrijkdom, leeftijdsvariatie en dus een rijkere, natuurlijke structuur.

Aantrekkelijk en soortenrijk

Overlast voor wandelaars zal natuurlijk zo veel als mogelijk worden voorkomen. Door het gebruik van grote machines ontstaan ongetwijfeld sporen in de paden en liggen er soms takken of houtstapels. We vragen uw begrip voor deze overlast. De werkzaamheden worden komende weken uitgevoerd en de (wandel)paden worden daarna, nog voor het einde van dit jaar, weer opgeknapt.

De komende jaren zal door dit beheer een nog afwisselender bos met een mengeling van bomen en struiken ontstaan met een rijkere natuur. Dat alles maakt het nog aantrekkelijker voor bezoekers om er te wandelen of te recreëren.