default-header
HomeNieuwsNieuw bos voor de toekomst

Nieuw bos voor de toekomst

dinsdag 14 december 2021

Stichting het Limburgs Landschap en Trees for All planten in 2021 samen 15 hectare nieuw bos aan. Het gaat om ruim 71.000 bomen in het Zwart Water, Dubbroek, de Houtsberg en de Beegderheide. Samen met de bedrijven die deze nieuwe bossen mogelijk maken zijn op 10 december de eerste bomen geplant in het Zwart Water bij Venlo.

Plantdag

Op 10 december organiseerden de organisaties een boomplantdag voor de donateurs van Trees for All. Het doel van de plantdag was om samen 2.000 bomen te planten, maar door de inzet van alle planters werden het er maar liefst 3.000! Daarnaast werd een informatiebord onthuld met informatie over het nieuwe bos en met de namen van alle partners die hebben bijgedragen aan dit bos.

Simone Groenendijk, directeur Trees for All: “een boom planten is niet alleen heel leuk, maar ook betekenisvol. Samen met onze bedrijfsbospartners hebben we de start gemaakt van een divers nieuw bos waar nog veel generaties van kunnen genieten en profiteren. Extra bijzonder was het geschenk dat wij van Het Limburgs Landschap mochten ontvangen: een houten bank op de plantlocatie met de datum van de boomplantdag. Een mooie herinnering aan een onvergetelijke dag.”

Aanwinst voor de natuur

In totaal worden in het Zwart Water 32.700 bomen en struiken geplant om de biodiversiteit te vergroten en het gebied klimaatbestendig te maken. Het nieuwe bos vormt een versterking van de bestaande natuur in het Zwart Water. Bij de keuze voor het nieuwe bos is veel aandacht besteed aan klimaatbestendigheid, want de organisaties willen dat dit bos er over 100 jaar nog steeds in volle glorie staat. Er worden 18 soorten loofbomen aangeplant zoals winterlinde, haagbeuk, zoete kers, zomer- en wintereik. Struikvormers als hazelaar, meidoorn en lijsterbes worden met name aan de bosranden aangeplant om een mooie overgang te creëren van bos naar het omliggende landschap met wandelpaden en vervullen belangrijke rol voor insecten en vogels. Michael van Roosmalen, districtsbeheerder bij Het Limburgs Landschap: “Klimaatverandering is een feit, als natuurbeheerder moet je hierop anticiperen. Bos aanleggen voor de volgende generatie betekent dat je nu moet investeren. Enerzijds in een gezonde bodem en anderzijds in een grote variëteit in bomen en struiken met ieder hun eigen karakter en unieke eigenschappen. Omdat we meer soorten hebben aangeplant, is er ook meer kans dat meerdere van deze soorten passen bij het weer dat we hier over 10, 50 of 100 jaar hebben”.

Vergroenen
Bij dit project werken Trees for All, Het Limburgs Landschap en de Provincie Limburg samen aan het vergroenen van Limburg. In 2020, 2021 en 2022 wordt in totaal 30 hectare bos aangeplant op percelen van Het Limburgs Landschap. Deze nieuwe bossen dragen bij aan het ‘Actieplan 1 miljoen bomen’ van de Provincie Limburg en aan de landelijke doelstellingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de komende 10 jaar in heel Nederland 10% meer bos aan te leggen, dat is zo’n 37.000 hectare. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit, aantrekkelijkheid van het landschap, leefbaarheid en CO2-reductie.
Meehelpen
Zoekt u zelf naar mogelijkheden om bomen te planten? Wilt u graag uw CO2 compenseren, een boom cadeau doen of op een andere manier bijdragen aan dit project? Kijk dan op www.treesforall.nl/project/limburg.
Nieuw bos voor de toekomst
Nieuw bos voor de toekomst
Nieuw bos voor de toekomst
Nieuw bos voor de toekomst