default-header
HomeNieuwsOntwikkeling schraal grasland Vilt

Ontwikkeling schraal grasland Vilt

maandag 21 augustus 2023

Het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten.
Nabij Vilt krijgt een natuurgrasland een extra impuls door de voedselrijke toplaag weg te halen. Op de schrale grond kunnen zeldzamer plantensoorten hun kans grijpen.

Verschraling zorgt voor meer soorten

Het grasland tussen de Lijksweg en de Heidgracht bevat in de bovengrond veel te veel voedingsstoffen, met name fosfaten. Het jarenlang maaien en afvoeren heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Hierdoor gedijen er vooral algemene soorten. Zeldzamere soorten als zandblauwtje, muizenoor en schapenzuring, die juist voedselarme groeiomstandigheden nodig hebben, krijgen hierdoor geen kans. Dat gaat veranderen zodra een schrale uitgangssituatie is gemaakt door de bovenste 20 cm van de grond af te graven en af te voeren.

Werk in uitvoering

Vanaf 21 augustus wordt gestart met enig kap- en snoeiwerk. Daarna wordt de bovenlaag afgegegraven. De vrijgekomen grond wordt afgevoerd via een route door het veld naar de Rijksweg tussen Vilt en de Cauberg. Zo hoeven de vrachtauto’s niet door Vilt te rijden en wordt overlast zoveel als mogelijk voorkomen. De vrijkomende grond wordt daarna als teelaarde verkocht. Na het grondwerk worden nieuwe rasters geplaatst.

Welkom

Tijdens de werkzaamheden is het wandelpad tussen de Lijksweg en de Heidgracht afgesloten. Vanaf de Heidgracht zijn de werkzaamheden goed te volgen. Door de afvoer van de vrijkomende grond zal bij de uitrit op de Rijksweg tijdelijk enige overlast zijn, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U blijft van harte welkom in de natuurgebieden van Het Limburgs Landschap.

Ontwikkeling schraal grasland Vilt
Na het herstel van een natuurgrasland bij Vilt krijgt het zandblauwtje weer nieuwe groeikansen