default-header
HomeNieuwsSamenwerking Trees for All

Samenwerking Trees for All

zaterdag 29 augustus 2020

Samen met Trees for All gaat Het Limburgs Landschap in Limburg de komende drie jaar 30 hectare bos aanplanten. Dit nieuwe bos draagt bij aan het ‘Actieplan 1 miljoen bomen’ van de Provincie Limburg en aan de landelijke doelstellingen van het Ministerie van LNV voor 37.000 hectare meer bos in Nederland in 2030. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit, aantrekkelijkheid van het landschap, leefbaarheid en CO2-reductie.

Trees for All
Stichting Trees for All is opgericht in 1999 en de meest ervaren aanbieder van CO2-compensatie in Nederland. Ze zijn de enige aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten die voldoen aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk. Trees for All plant zowel bomen in Nederland als in het buitenland. De stichting is geen boseigenaar en selecteert projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen. Deze projecten moeten aan een paar strenge eisen voldoen, daarmee garanderen we dat we een mooi bos aanleggen voor de toekomst.

Plantlocaties
Het Limburgs Landschap heeft bekeken welke terreinen geschikt zijn om nieuw bos aan te leggen. Dit najaar gaan de eerste bomen de grond in bij het Zwart Water in Venlo. In totaal gaan met hulp van Trees for All door heel Limburg 136 000 bomen geplant worden in de natuurgebieden van Het Limburgs Landschap. De plantlocaties bestaan voornamelijk uit graslanden die voorheen een agrarische bestemming hadden en liggen vooral bij bestaande natuur. Daardoor leveren ze een bijdrage aan de verhoging van de biodiversiteit en uitbreiding en versterking van bestaande bosgebieden. Er worden alleen inheemse boomsoorten aangeplant, zoals de haagbeuk, winterlinde, zoete kers, beuk, zwarte els, gewone es, winter- en zomereik. Struikvormers als hazelaar, meidoorn en lijsterbes worden met name aan de bosranden aangeplant om een mooie overgang te creëren van bos naar het omliggende landschap met wandelpaden.

Vergroenen
Samen gaan de partijen Limburg vergroenen. Het aanplanten van bossen zorgt voor een verbetering van het landschap en versterking van de soortenrijkdom van planten en dieren. Wilfred Albas, directeur-bestuurder van Het Limburgs Landschap is blij met de samenwerking: “Veel bossen in Noord- en Midden-Limburg zijn als naaldbos voor de productie van hout aangeplant op arme zandgronden. Dankzij Trees for All krijgen wij nu de kans om op de rijkere gronden juist gevarieerd loofbos aan te planten. Een geweldige aanwinst voor de natuur!”

Meehelpen?
Wilt u zelf een boom planten, uw CO2 compenseren, een boom cadeau doen of donateur worden? Kijk dan op https://treesforall.nl/project/limburg/.