default-header
Home Prijsvraag: Limburg Mooier Groen 2024

Prijsvraag: Limburg Mooier Groen 2024

Wil je zelf of met jouw vrijwilligersgroep een dorpsboomgaard, belevingsbosje of landschapselement aanleggen in jouw dorp, buitengebied of stad en heb je (financiële) ondersteuning nodig bij de realisatie van jouw project?

Steunpunt Landschapsbeheer van Het Limburgs Landschap kan jou helpen met hun nieuwe prijsvraag ‘Limburg Mooier Groen’, waar je met je landschapsproject een eenmalige bijdrage van €5.000,- kan winnen. De prijsvraag is bedoeld om drempels te slechten die de uitvoering van bijvoorbeeld een dorpsboomgaard, belevingsbosje, plukwei of poel in de weg staan. Maar ook een ommetje of ontmoetingsplek in het groen komen in aanmerking.

De prijsvraag Limburg Mooier Groen wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij die via Het Limburgs Landschap vrijwilligersinitiatieven ondersteunt.

Wat moet je doen?

Dien vóór 1 september 2024 je plan in via: landschapsbeheer@limburgs-landschap.nl

De voorwaarden:

Jouw plan (maximaal twee A4) moet:

  • Origineel zijn;
  • Mensen in beweging brengen;
  • In zijn geheel uitgevoerd worden door vrijwilligers;
  • Een bijdrage leveren aan de kwaliteit en/of de beleefbaarheid van het landschap;
  • Impact hebben. Dus meer dan een plan voor de eigen achtertuin;
  • Een bijdrage leveren aan verbetering van de biodiversiteit;
  • Vóór 1 september 2025 worden uitgevoerd. Het prijzengeld moet binnen een jaar na ontvangst zijn besteed én tot aantoonbare vervolgstappen hebben geleid;
  • Een globale begroting bevatten;
  • De winnaars moeten bereid zijn om mee te werken aan publiciteit over hun plan, zowel bij de start, als tussentijds en bij oplevering;
  • Worden gerealiseerd in de provincie Limburg (NL).
Hoe verder?

Na indienen gaat een jury de projecten bekijken en uiteindelijk vier projecten uitkiezen. Deze vier projecten worden op dinsdag 10 september bekendgemaakt, vervolgens presenteren de indieners hun project door middel van een pitch tijdens de Opening van het Landschapsbeheerseizoen op zaterdag 28 september in Beegden. De aanwezigen in de zaal kiezen het meest aansprekende project en de prijs wordt meteen uitgereikt. Tijdens de Opening van het Landschapsbeheerseizoen in Beegden kunnen groenvrijwilligers uit heel Limburg elkaar ontmoeten en deelnemen aan diverse lezingen & workshops, in de middag is er een excursie op de Beegderheide. Klik op deze link voor meer informatie.

Meer weten over Steunpunt Landschapsbeheer