default-header
HomeNatuurgebiedenEckeltse Bergen

Eckeltse Bergen

Ten noordoosten van Nieuw Bergen ligt het smalle heidegebied Eckeltse Bergen. Aan de westzijde wordt het geflankeerd door naaldbos. De Ceresweg leent zich prima om met de fiets of te voet het heidegebied te bekijken. Het contrast kan niet groter met aan de ene zijde heide en bos en aan de andere zijde intensieve landbouw. Met de inrichting van een aantal landbouwpercelen aan de noordzijde hebben we getracht deze overgang te verzachten en het areaal natuur uit te breiden.

De Maasduinen

De Maasduinen is een langgerekt gebied en strekt zich uit van de Gennepse Hei in het noorden tot het Zwart Water in het zuiden. Hier ligt de langste rivierduinengordel van Nederland. Deze wordt behalve door Het Limburgs Landschap ook beheerd door de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere eigenaren. Met recht heeft een belangrijk deel van dit gebied de status van Nationaal Park. De Eckeltse Bergen en Landgoed De Hamert van Het Limburgs Landschap maken er deel van uit. Tezamen met de gebieden die ten noorden en ten zuiden van het Nationaal Park gelegen zijn kent deze langgerekte schakel van heide, bossen en vennen tussen Gennep en Venlo een keur aan wandel- en fietsroutes. De Maasduinen is een Natura 2000-gebied, de hoogste Europese beschermingsstatus.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden