default-header
HomeNatuurgebiedenLandgoed de Hamert

Landgoed de Hamert

Een vrijwel geheel aaneengesloten complex van droge heide, natte heide en vennen vormt het indrukwekkende Landgoed De Hamert. De droge heide ligt overwegend op de stuifduinen die hier van nature voorkomen, de paraboolduinen. Grenzend aan de vennen ligt de natte heide. De maanden augustus en september zijn vanwege de massaal bloeiende struikhei, dé heidesoort van de droge heide, voor veel mensen de periode dat de heide op zijn mooist is. Niet geheel onterecht, maar ook daarbuiten hebben de heide en vennen veel te bieden. Tijdens een winterwandeling kunt u verrast worden door een klapekster die in de top van een eenzame berk of den zit. In het voor- en najaar is het vanuit de vogelkijkhut genieten van de vele honderden trekvogels die gebruik maken van het Heerenven.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
De Maasduinen

De Maasduinen is een langgerekt gebied en strekt zich uit van de Gennepse Hei in het noorden tot het Zwart Water in het zuiden. Hier ligt de langste rivierduinengordel van Nederland. Deze wordt behalve door Het Limburgs Landschap ook beheerd door de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere eigenaren. Met recht heeft een belangrijk deel van dit gebied de status van Nationaal Park. De Eckeltse Bergen en Landgoed De Hamert van Het Limburgs Landschap maken er deel van uit. Tezamen met de gebieden die ten noorden en ten zuiden van het Nationaal Park gelegen zijn kent deze langgerekte schakel van heide, bossen en vennen tussen Gennep en Venlo een keur aan wandel- en fietsroutes. De Maasduinen is een Natura 2000-gebied, de hoogste Europese beschermingsstatus.