default-header
Home Natuurkracht werkt met Limburg aan hoogwaterveiligheid

Natuurkracht werkt met Limburg aan hoogwaterveiligheid

Wat zou de natuur doen?

Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht. Het nieuwe fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om natuur in te zetten als bron voor ideeën, technologieën en plannen die duurzaam helpen tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap, met name in het Geul- en Gulpdal. Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht. Het nieuwe fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om natuur in te zetten als bron voor ideeën, technologieën en plannen die duurzaam helpen tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap, met name in het Geul- en Gulpdal.

Fonds

Het fonds binnen Natuurkracht biedt een unieke kans om direct iets te doen voor de natuur en tegelijkertijd het risico op overstromingen te verkleinen. Door het stimuleren en financieren van beeldvormende projecten van de initiatiefnemers, groepen van burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, heemkundekring, terreinbeheerders of andere betrokkenen kunnen we samen het verschil maken in de praktijk. Voorbeelden van projecten waar het fonds zich op richt zijn het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en inschrijven op www.natuurkracht.org.

Lees meer over natuurkracht
Bekijk de klimaatwandeling door Ingendael

Natuur en Zo : Hoogwaterbescherming