default-header
HomeActiviteitenLandgoed Exaten en Haelens Beekdal

Landgoed Exaten en Haelens Beekdal

Het Limburgs Landschap organiseert een publieksexcursie door Landgoed Exaten in het Haelens beekdal. Voor de aanleg van de weg van Weert naar Roermond vormde dit één geheel met de Beegderheide. De bossen met lanen, de meanderende beek en de historische boerderijen vormen het decor van deze publieksexcursie.

Recht en krom

De Haelens beek slingert nu ook weer door het beekdal. In de tweede helft van de 20e eeuw werd de beek recht getrokken om zo ten behoeve van de landbouw het water sneller af te kunnen voeren. Rond de eeuwwisseling kreeg de beek weer haar oorspronkelijk loop terug en kon vrij gaan meanderen. De beek heeft weer vrij spel op ruige beekdalgraslanden. Op de overgang naar de hogere gronden liggen historische boerderijen als de Stockxhof, het Exatenhof, akkercomplexen, lanen met beuk en Amerikaanse eik en verder naald- en eikenbossen. Van het natte beekdal naar de droge bossen, variatie troef. Gestart zal worden met een kort bezoek bij kasteel Exaten, met een bouwjaar van 1329.

Publieksexcursie

De excursie start vanaf de parkeerplaats aan de Baexemerweg 2, 6085 NR Horn [te bereiken vanaf de Napoleonsbaan, afslag N280, richting Weert. Hier niet de N 280 oprijden, maar rechtdoor de doodlopende weg (en fietspad) inrijden (uiteindelijk richting boerderij Exaten), tot aan de parkeerplaats (in het bos). De excursie zal ongeveer 2 uur duren.

Landgoed Exaten en Haelens Beekdal