default-header
HomeNieuwsAanplant eerste bomen in nieuw bos

Aanplant eerste bomen in nieuw bos

maandag 14 december 2020

Samen met Trees for All zijn we gestart met de aanplant van nieuw bos! Vrijdag 11 december zijn de eerste bomen de grond ingegaan in Zwart Water bij Venlo. In totaal worden hier 18.500 bomen geplant om de biodiversiteit te vergroten en de gebieden klimaatbestendig te maken.

Plantdag

Helaas konden de bedrijfsbospartners er vanwege de corona maatregelen niet bij zijn. In plaats daarvan zijn 11 december in een klein gezelschap, maar niet minder feestelijk, de eerste bomen geplant. Daarnaast werd een informatiebord onthuld met informatie over het nieuwe bos en met de namen van alle partners die hebben bijgedragen aan dit bos.

Wilfred Alblas, directeur Stichting het Limburgs Landschap: “Op een zomerse dag afgelopen juli hebben wij de overeenkomst getekend en in hetzelfde jaar gaan de eerste bomen al de grond in. Dat tekent de slagvaardigheid van de samenwerking!”

Simone Groenendijk, directeur Trees for All: “Wij zijn ook heel blij met de samenwerking. Het is natuurlijk een prachtige ambitie van 30 hectare en daar dragen wij graag aan bij!”.

Vergroenen

Bij dit project werken Trees for All, Het Limburgs Landschap en de Provincie Limburg samen aan het vergroenen van Limburg. De komende jaren wil het Limburgs Landschap 30 hectare bos aanleggen op haar percelen en Trees for All helpt hierbij. Dit nieuwe bos draagt bij aan het ‘Actieplan 1 miljoen bomen’ van de Provincie Limburg en aan de landelijke doelstellingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de komende 10 jaar in heel Nederland 10% meer bos aan te leggen. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit, aantrekkelijkheid van het landschap, leefbaarheid en CO2-reductie.

Meehelpen

Wil je ook bomen planten via duurzame herbebossingsprojecten in zowel Nederland als het buitenland? Kijk hier voor meer informatie over het project in Limburg en de mogelijkheden om bij te dragen aan een groenere aarde.