default-header
HomeNieuwsIs het veilig om na een storm het bos in te gaan?

Is het veilig om na een storm het bos in te gaan?

vrijdag 22 december 2023

Recent raasden de stormen Pia en Henk over Nederland. Ook de Limburgse bossen bleven deze storm niet bespaard. Na een storm kunnen er in het bos op verschillende plekken nog losse takken in de bomen hangen. Tevens kunnen bomen op scherp staan of omgewaaid over een pad liggen. Het is dus belangrijk om goed op te letten en aan uw eigen veiligheid te denken als u al besluit om een boswandeling te gaan maken. We kunnen nooit garanderen dat het in het bos 100% veilig is, ben dus altijd alert. 

Blijf tevens op de gemarkeerde routes, deze worden gecontroleerd op boomveiligheid. Sluippaden en andere toegangen tot onze natuurterreinen kennen geen controle. Dit is ook niet mogelijk over een oppervlakte van ruim 4500 ha bos en enkele honderden kilometers aan wandel, ruiter- en fietspaden.

Meer weten over hoe te handelen na een storm of wat Het Limburgs Landschap doet na een storm? Bekijk dan hieronder de meest gestelde vragen en onze antwoorden.

Is het veilig om na een storm het bos in te gaan?
Is het veilig om in het bos te lopen na een storm?

Na een storm kunnen er in het bos op verschillende plekken nog losse takken in de bomen hangen, bomen kunnen nog op scherp staan en liggen er ook omgewaaide bomen over het pad. Het is dus belangrijk om goed op te letten en aan uw eigen veiligheid te denken als u al besluit om een boswandeling te gaan maken. We kunnen nooit garanderen dat het in het bos 100% veilig is, ben dus altijd alert. Blijf op de gemarkeerde routes, deze worden gecontroleerd op boomveiligheid. Sluippaden en andere toegangen tot onze natuurterreinen kennen geen controle. Dit is ook niet mogelijk over een oppervlakte van ruim 4500 ha bos en enkele honderden kilometers aan wandel, ruiter- en fietspaden.

Is het veilig om tijdens een storm in het bos te lopen?

Nee, er wordt geadviseerd om niet de bossen in te gaan tijdens een storm. De harde windstoten kunnen ervoor zorgen dat grote takken uit de bomen breken en omlaag vallen. Bomen kunnen zelfs helemaal omwaaien. Daarom is het gevaarlijk om tijdens storm het bos in te gaan.

Wanneer mag ik na een storm het bos weer in?

Onze bossen zijn openbaar toegankelijk en dus mag je ook na de storm het bos weer in. We raden dit echter wel af in verband met de veiligheid. Blijf alert en let goed op. Na een storm kunnen er in het bos op verschillende plekken nog losse takken in de bomen hangen, bomen kunnen nog op scherp staan en liggen er ook omgewaaide bomen over het pad. Onze boswachters gaan na een storm de bossen in om te controleren op veiligheid. Ze proberen zo snel mogelijk onveilige situaties te verhelpen en omgewaaide bomen op te ruimen. Dit duurt, afhankelijk van de sterkte van de storm, meestal enkele dagen.

Wat doet Het Limburgs Landschap na een storm?

Onze boswachters gaan de bossen in om te controleren op veiligheid. Ze proberen zo snel mogelijk onveilige situaties te verhelpen en omgewaaide bomen op te ruimen. Dit duurt, afhankelijk van de sterkte van de storm, meestal enkele dagen. Dan is het weer veilig om het bos te betreden. De werkzaamheden die onze boswachters, maar ook aannemers en boomverzorgers moeten doen na een storm kunnen soms nog weken duren.

Wat moet ik doen als ik een gevaarlijke situatie tegenkom in het bos?

Meld een gevaarlijke situatie met foto en locatie aan info@limburgs-landschap.nl

Waarom blijft er dood hout liggen in het bos na de storm?

Dode bomen zijn belangrijk voor de natuurlijke kringloop van voedingsstoffen. Het is een mineraalrijke voedingsbron voor de nieuwe generatie bos. Het is letterlijk een bron van leven, vandaar de vaak gebruikte uitdrukking: dood hout leeft. Talloze organismen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van dood hout. Dat varieert van de kleinste paddenstoelen en mossen tot insecten en zoogdieren. Het zijn met name dode of afstervende bomen die een belangrijke rol vervullen voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen als nest-, schuil-, of slaapplaats.

Heeft een storm gevolgen voor een bos?

Een storm draagt bij aan de dynamiek en biodiversiteit in het bos. Ouderdom, droogte, storm en ziekten hebben allemaal invloed op de vitaliteit van bomen. Sommige exemplaren worden daardoor alleen wat zwakker, andere bomen zullen deels of zelfs helemaal afsterven. Dit zijn ook bomen die in een storm vaak als eerste omvallen of afbreken. Op die plekken krijgen zaailingen en jonge bomen weer de kans om uit te groeien tot oude bomen. Er ontstaat zo op natuurlijke wijze gelaagdheid en variatie in het bos. Het dode hout dat achterblijft na de storm is een belangrijke woonplaats voor talloze insecten. Veel vogelsoorten, zoals spechten, profiteren daar weer van.

Hoe werkt Het Limburgs Landschap aan boomveiligheid vóór een storm?

Voor ‘risicobomen’, bomen die bijvoorbeeld kunnen omvallen of dode takken hebben, hebben we als eigenaar een zorgplicht. Daarom hebben we een boomveiligheidsplan opgesteld waarin per gebied wordt aangegeven waar de risico’s liggen en met welke frequentie we bomen controleren en/of beheren. Het beheer van risicobomen kan variëren van het snoeien van enkele dode takken tot het helemaal kappen van bomen.