default-header
HomeNieuwsVliegende start voor natuurherstel

Vliegende start voor natuurherstel

zaterdag 13 januari 2024

Het Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland strooien steenmeel uit boven de Maasduinen met helikopters.

In bossen op droge zandgronden is de invloed van verzuring, verdroging en klimaatverandering goed merkbaar. Bomen worden minder vitaal, hebben vaker last van ziektes en kunnen uiteindelijk afsterven. Een ontwikkeling die we natuurlijk het liefst keren. Uiteindelijk zal de stikstofdepositie omlaag moeten en het grondwaterpeil omhoog. In de tussentijd kunnen we proberen de bodem te herstellen en daarmee het perspectief voor onze bossen verbeteren. Het Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland doen dat onder andere door mineralen aan de bosbodem toe te voegen. Vanaf januari 2024 zullen we met helikopters steenmeel uitstrooien boven verschillende bossen in de Maasduinen.

Bodem is de basis

In de bodem zitten van nature belangrijke mineralen voor bomen en planten zoals kalium, calcium en magnesium. Deze worden door bomen en planten opgenomen en als de bladeren en naalden vallen, komen deze weer op de bodem terecht, vormen humus en zo ontstaat er een kringloop. Als gevolg van een overdaad aan stikstof[verbindingen] is deze kringloop gebroken en hebben bomen het moeilijk. Door de voorraad essentiële mineralen weer aan te vullen en daarnaast meer variatie aan te brengen in boomsoorten, hopen we de kringloop weer te herstellen. We doen dit door steenmeel uit te strooien en tegelijkertijd boomsoorten aan te planten die helpen om de bosbodem weer meer in balans te brengen zoals haagbeuk en linde. Dit noemen we rijkstrooiselsoorten.

Steenmeel

Steenmeel is gemalen steen van onder andere basalt of lava. Het is van nature rijk aan kalium, calcium en magnesium. Steenmeel verweert langzaam en daardoor worden de mineralen ook langzaam en voor een langere tijd afgegeven aan de bosbodem. De kringloop wordt weer gesloten en de bosbodem kan zich met behulp van de aangeplante rijkstrooiselsoorten herstellen. Onderzoeksresultaten laten zien dat de mineralengehaltes in de bladeren van de bomen na het uitstrooien van steenmeel al binnen een jaar verbeteren en dat er in de bosbodem meer regenwormen en paddenstoelen voorkomen.

Helikopter

In de komende twee jaar wordt op 250 hectare bos van Nationaal Park De Maasduinen [Eckeltse Bergen, Rode Hoek en Landgoed de Hamert] en de Boshuizerbergen steenmeel uitgestrooid. Hier worden op grote delen ook rijkstrooiselsoorten aangeplant. Het steenmeel, zo’n 10.000 kg per hectare, wordt uitgestrooid met een helikopter. Eerdere experimenten hebben uitgewezen dat deze methode met de helikopter het minst schadelijk is voor bos en bodem én het meest kostenefficiënt. Het verspreiden met helikopters zorgt voor een gelijke verdeling van het steenmeel over het gehele gebied, veroorzaakt geen bodemdruk van machines in de kwetsbare natuurgebieden en zorgt voor zo weinig mogelijk verstoring. Het landen en laden gebeurt op vooraf aangewezen plekken buiten N2000 natuurgebied.

Lees meer over dit project in ons kwartaalblad
Het Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland strooien steenmeel uit boven de Maasduinen met helikopters.
Van januari tot en met maart wordt met behulp van een helikopter op 350 hectare bos van Nationaal Park De Maasduinen en de Boshuizerbergen steenmeel uitgestrooid. Foto: Maurice van Doorn.

Praktische informatie

De gebieden waarover steenmeel wordt uitgestrooid worden afgesloten voor bezoekers, deze afsluiting duurt een aantal dagen per deelgebied. Dit doen we voor de veiligheid van wandelaars. Dieren hebben weinig tot geen last van de werkzaamheden. De werkzaamheden starten 23 januari en duren tot uiterlijk 15 maart.

Afsluitingen

De Eckeltse Bergen is in verband met het uitstrooien van steenmeel afgesloten voor publiek van woensdag 14 februari tot en met dinsdag 27 februari. Afhankelijk van het weer kan dit iets langer of korter duren. In de weekenden is het gebied geopend.
De Boshuizerbergen zijn vanaf 15 februari weer toegankelijk.

Praktische informatie

Veel gestelde vragen

Waarom wordt er steenmeel uitgestrooid boven De Maasduinen en Boshuizerbergen?

In bossen op droge zandgronden is de invloed van verzuring, verdroging en klimaatverandering goed merkbaar. Bomen worden minder vitaal, hebben vaker last van ziektes en kunnen uiteindelijk afsterven. Een ontwikkeling die we natuurlijk het liefst keren. Uiteindelijk zal de stikstofdepositie omlaag moeten en het grondwaterpeil omhoog. In de tussentijd kunnen we proberen de bodem te herstellen en daarmee het perspectief voor onze bossen verbeteren. We doen dat onder andere door mineralen aan de bosbodem toe te voegen. Steenmeel is van nature rijk aan kalium, calcium en magnesium. Steenmeel verweert langzaam en daardoor worden de mineralen ook langzaam en voor een langere tijd afgegeven aan de bosbodem. De kringloop wordt weer gesloten en de bosbodem kan zich met behulp van de aangeplante rijkstrooiselsoorten herstellen

Wat is het doel van het project?

Het doel van het project is om de bosbodem, en daarmee de gezondheid van onze bossen te verbeteren. In de bodem zitten van nature belangrijke mineralen voor bomen en planten zoals kalium, calcium en magnesium. Deze worden door bomen en planten opgenomen en als de bladeren en naalden vallen, komen deze weer op de bodem terecht, vormen humus en zo ontstaat er een kringloop. Door een overdaad aan stikstof[verbindingen] verzuurt de bodem. Daardoor spoelen die broodnodige mineralen uit en komen andere mineralen als aluminium beschikbaar, en die zijn juist slecht voor de plantengroei. De minder vitale bomen zijn extra vatbaar voor ziektes en plagen. Door de voorraad essentiële mineralen weer aan te vullen en daarnaast meer variatie aan te brengen in boomsoorten, hopen we de kringloop weer te herstellen. Steenmeel is van nature rijk aan kalium, calcium en magnesium. Steenmeel verweert langzaam en daardoor worden de mineralen ook langzaam en voor een langere tijd afgegeven aan de bosbodem. De kringloop wordt weer gesloten en de bosbodem kan zich met behulp van de aangeplante rijkstrooiselsoorten herstellen. Onderzoeksresultaten laten zien dat de mineralengehaltes in de bladeren van de bomen na het uitstrooien van steenmeel al binnen een jaar verbeteren en dat er in de bosbodem meer regenwormen en paddenstoelen voorkomen.

Hoe wordt steenmeel uitgestrooid?

Het steenmeel, zo’n 10.000 kg per hectare, wordt uitgestrooid met een helikopter. Eerdere experimenten hebben uitgewezen dat deze methode met de helikopter het minst schadelijk is voor bos en bodem én het meest kostenefficiënt.

Wat is de samenstelling van het product?

Steenmeel is gemalen steen van onder andere basalt of lava. Het is van nature rijk aan kalium, calcium en magnesium. De steenmeel die we gaan uitstrooien komt uit Noorwegen.

Is er al onderzoek gedaan naar de effecten van steenmeel op de bosbodem?

Ja, met positieve resultaten. Landelijk is hier al veel onderzoek naar gedaan, ook in onze eigen terreinen. Onderzoeksresultaten laten zien dat de mineralengehaltes in de bladeren van de bomen na het uitstrooien van steenmeel al binnen een jaar verbeteren en dat er in de bosbodem meer regenwormen en paddenstoelen voorkomen. Zes jaar geleden is vanwege de hoge eikensterfte op Landgoed de Hamert een proef ingezet met verschillende soorten steenmeel om meer inzicht te krijgen in het effect op de bosbodem. De eerste monitoringsresultaten geven een positief beeld. Daarom wordt dit nu uitgebreid. In de komende twee jaar wordt op 350 hectare bos van Nationaal Park De Maasduinen [Eckeltse Bergen, Rode Hoek en Landgoed de Hamert] en de Boshuizerbergen steenmeel uitgestrooid. Hier worden op grote delen ook rijkstrooiselsoorten aangeplant.

Hebben dieren in het bos last van de werkzaamheden?

Dieren hebben weinig tot geen last van de werkzaamheden. Naast dat het werk in relatief korte tijd wordt uitgevoerd, wordt het steenmeel uitgestrooid in hele kleine deeltjes, vergelijkbaar met de grootte van zandkorrels. De helikopters vliegen daarnaast hoog waardoor geluidsoverlast ook gering zal zijn.

Waarom moeten de gebieden afgesloten worden?

De gebieden waarover steenmeel wordt uitgestrooid worden afgesloten voor bezoekers, deze afsluiting duurt zo’n maximaal twee dagen per deelgebied. Dit doen we voor de veiligheid van wandelaars. Dieren hebben weinig tot geen last van de werkzaamheden.

Waarom wordt steenmeel uitgestrooid met een helikopter? Is steenmeel uitstrooien met een helikopter niet juist erg belastend voor het milieu?

Eerdere experimenten hebben uitgewezen dat deze methode met de helikopter het minst schadelijk is voor bos en bodem én het meest kostenefficiënt. Het verspreiden met helikopters zorgt voor een gelijke verdeling van het steenmeel over het gehele gebied, veroorzaakt geen bodemdruk van machines in de kwetsbare natuurgebieden en zorgt voor zo weinig mogelijk verstoring. Het landen en laden gebeurt op vooraf aangewezen plekken buiten N2000 gebieden.