default-header
HomeNieuwsWoningen leveren natuur op

Woningen leveren natuur op

dinsdag 8 december 2020

Op 7 december startte in Venlo een natuurontwikkelingsproject langs de Beckersweg in Venlo. Wethouder Sjors Peters, Sander van Lier van de Venlose projectontwikkelaar Venterra en Wilfred Alblas, directeur van Stichting het Limburgs Landschap zaaiden graan en een natuurlijk bloemenmensgel in op de gronden bij het tegen de Duitse grens liggende voormalige klooster Bethanië. Het 5,5  ha grote gebied wordt de komende tijd verder heringericht als natuurgebied door de aanplant van bomen en struiken. Door het zaaien van wilde bloemen en graan ontstaat er een basis voor een soortenrijke toekomst op deze voormalige moestuin en paardenwei. Het natuurontwikkelingsproject is de compensatie voor de bouw van een aantal duurzame woningen in het park van het voormalige klooster Manresa aan de stadsrand van Venlo. Het nieuwe gebied is een schakel in de groene verbinding tussen Jammerdal, steilrand en Groote Hei. Dat maakt het landschap in oost-Venlo gevarieerder en soortenrijker. Het gebied wordt na de herinrichting vrij toegankelijk.

Nieuw Manresa

Het woningbouwproject Nieuw Manresa is een duurzame woonbuurt. Er zijn uiteindelijk minder huizen gebouwd dan eerst gepland zodat er meer ruimte en bomen over kon blijven. Twee derde van het plangebied is zo groen gebleven met monumentale bomen. Ook wordt het nieuwe wijkje met honderden bewoners autoluw. De energiezuinige woningen zijn niet alleen gevarieerd qua type en grootte maar ook bedoeld voor allerlei inkomensklassen en leeftijden. De combinatie van duurzaamheid en veel groen en de ligging op de steilrand zorgden voor veel interesse. Deze groene woonwijk wordt omringd door bos en is toegankelijk voor wandelaars en fietsers zodat het een verrijking voor heel Venlo is.  De duurzame aanpak van ontwikkelaar Venterra ging verder door de aanleg van nieuwe natuur.

Meer natuur

Natuurlijk betekent huizenbouw verlies aan ruimte. Maar het verwaarloosde park heeft er een grote kwaliteitsimpuls door gekregen. Zo zijn er veel voorzieningen getroffen voor diersoorten als vleermuizen en vogels. Ook gaat er als compensatie van de verloren ruimte in het park, vlak in de buurt, een nieuw natuurgebied ontstaan. De ontwikkelaar Venterra uit Venlo heeft Het Limburgs Landschap gevraagd om mee te denken over die gewenste compensatie. Met hulp van gemeente werd een locatie gevonden boven aan de steilrand vlak naast een ander Venloos Klooster, Bethanië. Het Limburgs Landschap heeft het ontwerp voor de natuurontwikkeling gemaakt en gaat ook het nieuwe natuurgebied beheren zodat een duurzame toekomst gegarandeerd heeft. Deze samenwerking is zo een mooi voorbeeld van integrale aanpak bij stedenbouwkundige ontwikkeling.