default-header
HomeActiviteitenBeleef de Bergse Heide en Ingendael (Geulhem)

Beleef de Bergse Heide en Ingendael (Geulhem)

Het plateaubos van de Bergse Heide, de natuurontwikkeling op Ingendael en een ruig stromende en meanderende Geul vormen het decor voor een fraaie excursie van Het Limburgs Landschap.

Natuurontwikkeling

Het natuurontwikkelingsgebied Ingendael ligt in het Beneden-Geuldal tussen Houthem en Valkenburg. Een deel van de voormalige landbouwgronden in dit gebied is sinds 1996 eigendom van Het Limburgs Landschap. Het Waterschap heeft destijds alle oeververstevigingen langs de Geul in Ingendael weggehaald. Hierdoor begon de beek zich voor het eerst in misschien wel duizend jaar weer zijdelings te bewegen. Ze ondermijnt daarbij de oevers, zodat er ook bomen in het water vallen. Zo’n boom ontregelt de hoofdstroom en zorgt voor extra erosie. In de steile oeverwanden nestelen ijsvogels en in de oeverlijn zijn vaak grote gele kwikstaarten te zien. Op de nieuwe grindbanken kiemen wilgen en elzen, waar de bever ook wel raad mee weet. Het karakteristieke ooibos (bos dat goed tegen overstroming kan) komt zo weer terug langs de Geul en er ontstaat een dynamisch en natuurlijk beekdallandschap.

Begrazing

Het enige beheer dat er plaatsvindt is begrazing met kleine kudde Gallowayrunderen en Konikpaarden. Daardoor kunnen tijdens de excursie geen honden mee. Door de begrazing ontstaat een afwisselende en soortenrijke vegetatie. Die afwisseling zorgt weer voor veel verschillende plant- en diersoorten.

Excursie

Struin je mee? De excursie start vanaf de parkeerplaats bij B&B Brakke Berg.

12 mei: start om 10:00 uur
5 oktober: start om 14:00 uur
15 december: start om 14:00 uur

Beleef de Bergse Heide en Ingendael (Geulhem)
Beleef de Bergse Heide en Ingendael (Geulhem)