default-header
HomeNieuwsBoswerkzaamheden Landgoed Arcen

Boswerkzaamheden Landgoed Arcen

woensdag 12 januari 2022

Tijdens het wandelen over Landgoed Arcen zien wandelaars wellicht al de gekleurde symbolen op de bomen. Dit zijn de voorbereidingen voor de werkzaamheden waarmee Het Limburgs Landschap in januari gaat beginnen. Om het bos klimaatbestendig te maken zullen er bomen gekapt moeten gaan worden. Tijdens een wandeling door het gebied kan dit er heftig uitzien, maar de werkzaamheden zijn noodzakelijk om het bos te kunnen behouden voor de toekomst. In het naastgelegen gebied zijn deze ingrepen de afgelopen jaren al gedeeltelijk uitgevoerd, en daar is te zien hoe mooi het resultaat is.

Toekomstbestendig

Het huidige bos en met name de bosbodem heeft zich niet voldoende kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Een gezonde bosbodem is een vereiste voor een gezond bos, maar door de verslechterde bodem kunnen bossen zich niet meer beschermen tegen veranderende omstandigheden. Door extreme droogte, hevige regenval, extreme kou, ziektes en de komst van invasieve exotische dieren en planten hebben veel bomen het moeilijk en sterven. Om het bos toch klimaat- en daarmee toekomstbestendig te maken moet Het Limburgs Landschap ingrijpen. Het verbeteren van de veelal arme zandgronden is daarbij meer dan ooit van cruciaal belang. Daarnaast moeten goede, gezonde bomen worden bevoordeeld tegenover zieke bomen en invasieve exoten. Het Limburgs Landschap gaat het bos ook verjongen. Dat wordt gedaan door het uitdunnen van het bos en het aanplanten van verschillende specifieke boomsoorten. Deze soorten helpen de bodem te herstellen en het bos beter bestand te maken tegen de klimaatveranderingen. Op landgoed Arcen worden daarom winterlinde, haagbeuken en winter eik aangeplant. Daar waar voldoende ruimte en licht is gaan we ook struiken zoals hazelaar, meidoorn, inheemse vogelkers en kornoelje aanplanten.

Werkzaamheden

Een bos groeit erg langzaam, dus Het Limburgs Landschap moet nu de eerste stappen zetten om het bos toekomstbestendig te maken. Sommige bomen moeten worden gekapt, maar niet alle dode bomen worden uit het bos verwijderd. In dood hout zitten verschillende mineralen waarvan het leven in het bos kan profiteren. Het dode hout met veel mineralen blijft daarom liggen. De gekapte bomen die uit het bos worden gehaald worden verkocht. Veel van deze bomen zijn ooit op de droge zandgrond aangeplant en waren bedoeld als mijnhout. Boomstammen worden niet verkocht aan biomassa centrales, de opbrengsten worden juist gebruikt om te kunnen investeren in natuur. Productie van hout is geen doel en houtoogst hooguit een bijproduct van natuurbeheer.

Bereikbaarheid

De wegen en paden in Landgoed Arcen blijven bereikbaar, ook rond het Geldersch Vlies waar de meeste ingrepen worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden vooral doordeweeks plaats en paden worden weer rechtgetrokken voor het weekend. U blijft van harte welkom.