default-header
HomeNieuwsHet Limburgs Landschap zoekt leden voor Raad van Advies

Het Limburgs Landschap zoekt leden voor Raad van Advies

dinsdag 12 juli 2022

Onze natuurgebieden vervullen een belangrijke functie binnen Limburg. Het Limburgs Landschap wil daarom breed verankerd zijn in de Limburgse samenleving. Het Limburgs Landschap is op zoek naar:

Leden voor de Raad van Advies

De Raad van Advies vormt het maatschappelijk klankbord voor de Stichting en haar directeur-bestuurder en vertolkt opvattingen, ideeën en voornemens uit de samenleving. De Raad van Advies adviseert de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, over de strategie en het (meerjaren)beleid van de Stichting en relevante ontwikkelingen in de samenleving.

Een lid van de Raad van Advies:

  • heeft aantoonbare affiniteit met het ontwikkelingsgericht behouden en beheren van het natuurlijke en culturele erfgoed in Limburg;
  • onderschrijft de doelstellingen van de Stichting als belangrijke organisatie om deze doelstellingen te realiseren;
  • is bereid en in staat kennis te nemen van het lopende beleid en de lopende zaken;
  • is bereid en in staat voldoende tijd (3 à 4 bijeenkomsten per jaar) vrij te maken om daar waar gewenst aanwezig te zijn bij activiteiten van de Stichting;
  • beschikt over een aantoonbaar relevant relatienetwerk;
  • is bereid kennis en ervaring onbezoldigd in te zetten ten behoeve van het functioneren van de Stichting.

Vanwege het rooster van aftreden treedt een aantal leden terug en zijn er vacatures voor drie nieuwe leden. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Advies (momenteel bestaande uit 12 leden) zijn we op zoek naar mensen met kennis van en ervaring op het gebied van natuur- en erfgoedbeheer,  de goede doelensector,  vrijwilligerswerk, en herbestemming van erfgoed.

Jongeren en vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Heeft u belangstelling om op deze wijze bij te dragen aan het mooie werk van Het Limburgs Landschap? Stuur dan uw motivatiebrief met CV voor 15 augustus 2022  naar info@limburgs-landschap.nl.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact op nemen met de voorzitter van de Raad van Advies, Rob Stevens, via 06-21552600.

Bekijk alle vacatures