default-header
HomeNieuwsAan het werk bij Groeve ‘t Rooth

Aan het werk bij Groeve ‘t Rooth

woensdag 14 oktober 2020

Mergelgroeven kennen bijzonder rijke natuurwaarden en vormen een belangrijke verbinding voor soorten van de Zuid-Limburgse kalkgraslanden en amfibieën. Om die natuurlijke rijkdom in de groeven te behouden, worden onder andere Nederlandse landgeiten ingezet. Zo voorkomen we dat de groeven dichtgroeien met bomen en struiken. Bovendien bieden we bijzondere dier- en plantensoorten, die van warmte en kalk houden, goede leefomstandigheden.

Natuur onder druk

De Nederlandse (PAS) en Europese (LIFE BOVAR) overheid hebben geld beschikbaar gesteld om de effecten van stikstof in de natuur tegen te gaan en de leefomgeving van aan kalkgrasland gebonden soorten zoals de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad te verbeteren. Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden, staat de natuurkwaliteit nog steeds onder druk. Het Limburgs Landschap kan met deze middelen natuurherstelmaatregelen uitvoeren in Groeve ‘t Rooth.

Verbinden

Van oktober tot december worden natuurherstelmaatregelen uitgevoerd in Groeve ’t Rooth. De groeve herbergt een zeer rijke en bijzondere flora en fauna, met name soorten die houden van kalk en warmte. Om de geïsoleerde kalkgraslandjes met elkaar te verbinden, zijn in de groeve bomen en struiken gekapt. Zo versterken we het leefgebied van talloze zeldzame planten en insecten van de kalkgraslanden en maken we uitwisseling tussen die kalkgraslanden mogelijk. De Nederlandse landgeiten en Konikpaarden hebben de afgelopen jaren hun best gedaan, maar de kalkgraslandjes en kalkrotsen in de groeve waren steeds verder begroeid geraakt, kleiner geworden en geïsoleerd geraakt ten opzichte van elkaar.

Binnen of buiten

Om die open terreinen in stand te houden, wordt de groeve ook nu weer begraasd door Koniks en Nederlandse landgeiten. Maar wilde zwijnen willen graag de groeve in. Ze wrikken zich onder de rasters door, die de Koniks en geiten in de groeve moeten houden. Als er één doorgang is, kunnen de geiten naar buiten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom passen we de rasters nu aan. Tegen de bestaande rasters worden draadmatten geplaatst, een deel in en een deel boven de grond. Zo houden we de wilde zwijnen buiten en de geiten binnen de groeve. Op een aantal stukken rond de groeve worden de rasters volledig vernieuwd. Langs de Keunstraat traject Klein Welsden en Het Rooth wordt het raster een aantal meters naar binnen verplaatst zodat hier een wandelstrook ontstaat.