default-header
HomeNieuwsHerstel Reigersbroek

Herstel Reigersbroek

dinsdag 1 juni 2021

Van oorsprong is het Reigersbroek een veenmoeras. In de 17e eeuw, in de Spaanse tijd, zijn de bewoners uit de omgeving hier begonnen met het winnen van turf. Voor de afwatering en het vervoer van de turf heeft men dwars door het Reigersbroek de huidige Vlootbeek gegraven. De turfwinning heeft tot het einde van de 19e eeuw plaatsgevonden. Daarna is het Reigersbroek ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Het oorspronkelijke, bijzondere en karakteristieke veenmoeras is hierdoor verloren gegaan.

Naar een nieuw Reigersbroek

Stichting het Limburgs Landschap is al sinds 2007 bezig met natuurherstel om het Reigersbroek om te vormen tot vennen en vochtige hooilanden. Door het perceelsgewijs ontgraven van de voedselrijke en vermeste bovenlaag, komt voedselarme grond aan de oppervlakte. In de lage terreindelen ontstaan (al dan niet tijdelijke) plassen en vennen, die geleidelijk overgaan in de hogere en drogere randen. De natte graslanden en de overgangszones van natte naar droge en schrale graslanden en de nabijgelegen bossen zijn voor veel planten- en diersoorten bijzonder aantrekkelijk. In het herstelde deel zijn bijzondere planten en dieren teruggekeerd, waaronder de blauwborst. Vanuit de uitkijktoren is de natuurontwikkeling van het Reigersbroek mooi te overzien.

Werk in uitvoering

In de komende weken wordt in het noordelijke deel van het Reigersbroek 4,5 hectare aangepakt. De bovenlaag, die onder andere veel te veel fosfaat bevat, wordt afgegraven en afgevoerd. Zo ontstaan de voedselarme omstandigheden waar zeldzame soorten die hier ter plekke thuis horen bij gedijen. Daarna wordt zadenrijk maaisel uitgereden van goed ontwikkelde schrale graslanden. Verwacht wordt dat in de drogere delen soorten als rapunzelklokje en zandblauwtje en in de vochtige delen onder andere zompvergeet-me-nietje zich gaan vestigen. Daarnaast kan ook een soort als levendbarende hagedis van deze ontwikkelingen profiteren.

Welkom

Door afvoer van grond ontstaat lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. U bent en blijft van harte welkom in de natuurgebieden van Het Limburgs Landschap.

Herstel Reigersbroek
In het Reigersbroek start een volgende fase van natuurherstel, de blauwborst is een van de soorten die daardoor weer zal terugkeren.

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij steun van Provincie Limburg en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.