default-header
HomeNieuwsHet Limburgs Landschap zoekt een lid voor de Raad van Toezicht

Het Limburgs Landschap zoekt een lid voor de Raad van Toezicht

woensdag 1 december 2021

Stichting het Limburgs Landschap zoekt Een lid voor de Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de financiële commissie.

Het Limburgs Landschap is een professionele maatschappelijk organisatie voor natuurbeheer en erfgoedzorg in Limburg. De Stichting beheert ruim 9.000 ha natuur en 50 gebouwencomplexen. Daarbij wordt de Stichting ondersteund door donateurs, vrijwilligers, overheden, fondsen en Stichting ROBUR- Bedrijven voor Het Limburgs Landschap.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Het Limburgs Landschap, waaronder het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid en beheer en de realisatie van de doelen.

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstellingen van de stichting en geven blijk van een grote betrokkenheid bij het werkveld ”landschap-natuur-erfgoed-mensen”. Ze zijn in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikken over bestuurlijke ervaring en deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van deze taak. Tevens beschikken leden van de Raad van Toezicht over een aantoonbaar relatienetwerk dat verband houdt met het werkveld en  het maatschappelijke krachtenveld waarin de stichting opereert en zijn bereid dit in te zetten ten behoeve van de stichting.

Gezien de kennis en ervaring van de reeds aanwezige leden van de Raad van Toezicht zoeken we gericht naar iemand met een achtergrond in het taakveld Financiën. Vanuit de Raad van Toezicht fungeert deze als voorzitter van de Financiële Commissie.

De functie Lid van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en CV aan voorzitter@limburgs-landschap.nl

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Els van der Tempel (06-10868603).

U kunt reageren tot en met 10 januari 2022. De gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de middag van 21 januari 2022. Benoeming zal plaatsvinden in de loop van 2022.