default-header
HomeNieuwsKoninklijk bezoek in De Maasduinen

Koninklijk bezoek in De Maasduinen

vrijdag 28 mei 2021

Tijdens hun streekbezoek aan Noord-Limburg waren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima te gast bij Het Limburgs Landschap. Thema van het streekbezoek was positieve gezondheid, en dus kon in het programma een gezonde wandeling in de natuur niet ontbreken. Wilfred Alblas, directeur van de Stichting: “Heel bijzonder dat het koninklijk paar op deze manier het 90-jarig bestaan van Het Limburgs Landschap kwam opluisteren”. Tijdens de wandeling over De Hamert vertelde Wilfred over de ontstaansgeschiedenis van het gebied met zijn paraboolduinen . “De Hamert is een groeibriljantje gebleken, want na de aankoop eind jaren ’50 werd het later Nationaal Park, en spreken we inmiddels over een regionaal landschap van Venlo tot Gennep. De betekenis van het gebied voor de natuur, de lokale economie en de gezondheid van bewoners en bezoekers is daarbij alleen maar toegenomen.

Ook de gezondheid van de natuur zelf werd tijdens het bezoek niet vergeten. Hierover zijn grote zorgen, want verdroging door klimaatverandering en de veel te hoge stikstofdepositie doen een aanslag op de vitaliteit van de bossen en heidevelden. Boswachter Michael van Roosmalen liet het koninklijk paar de massaal aanwezige rankende helmbloem zien, een plant die woekert dankzij stikstof en de andere bosflora verdringt. Hij illustreerde de gevolgen van stikstof ook aan de hand van jeneverbessen die hierdoor bijna niet meer kiemen. De Koning en Koningin toonden zich zeer betrokken bij de natuur en vertelden ook over hun eigen ervaringen daarmee. Op de Stalberg, aan de oever van de Maas heeft het Koningspaar kunnen zien hoe in het Project Ooijen-Wanssum hoogwaterveiligheid samen gaat met natuurontwikkeling. Door bewoners van het gebied werd toegelicht wat dit voor hun betekent.

Ter afsluiting van het bezoek hebben wij de Koning en Koningin ter ere van ons 90-jarig jubileum een wintereik aangeboden. De boom wordt geplant in de eikencollectie van Kasteeltuinen Arcen, waar hij kan uitgroeien tot een prachtige boom als herinnering aan dit bijzondere bezoek.

Foto: Provincie Limburg en Maasduinen Centraal

Koninklijk bezoek in De Maasduinen
Foto: Provincie Limburg
Koninklijk bezoek in De Maasduinen
Foto: Provincie Limburg
Koninklijk bezoek in De Maasduinen
Foto: Provincie Limburg
Koninklijk bezoek in De Maasduinen
Foto: Maasduinen Centraal, Chris Smits