default-header
HomeNieuwsNatuur als bondgenoot in Simpelveld

Natuur als bondgenoot in Simpelveld

woensdag 15 november 2023

De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. De Nationale Postcode Loterij heeft hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Fonds Natuurkracht. Een voorstel dat Het Limburgs Landschap samen met rundveebedrijf Heuvel Angus van familie Kleijnen indiende, ontvangt een bijdrage uit het fonds en zet in op natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. Jij kan ook meehelpen!

GRAFTEN

Concreet gaat het in dit project om het herstel en de aanplant van kale graften en struweelhagen in Eys en Simpelveld. Graften zijn door de mens gemaakte ‘traptreden’ in het landschap. De steile Zuid-Limburgse hellingen waren onder andere door erosie slecht bewerkbaar voor de landbouw. Door dwars op de helling stroken te beplanten, werd de bovenliggende grond tegengehouden. Zo ontstonden langzaamaan horizontale percelen met daartussen hoogteverschillen met beplanting: de graften. In de loop der jaren zijn veel graften, en dus ook hun watervasthoudende functie, verdwenen. Het water stroomt daardoor snel af naar in dit geval de weg, de Eyserbeek en uiteindelijk naar de Geul. Door op de hoge delen van de steile hellingen in het Heuvelland deze graften te herstellen, wordt het water langer vastgehouden en krijgt het de kans om in de bodem te trekken.

HAGEN AANPLANTEN

Op 25 november, in de door Natuurkracht uitgeroepen Natuurkrachtmaand, wordt er op akkers van Heuvel Angus in Simpelveld gewerkt aan het herstel van de graften en aanplant van hagen. Als ludiek startschot gaat men, in aanwezigheid van gedeputeerde Léon Faassen, een poging ondernemen om de langste haag van Limburg te realiseren. Op hetzelfde moment worden ook in Valkenburg heggen en hagen aangeplant. Een dag eerder is Basisschool de Meridiaan uit Simpelveld al begonnen met de aanplant van het eerste plantsoen. Om de Langste Haag van Limburg daadwerkelijk te realiseren is het doel om de aangeplante hagen uiteindelijk met elkaar te verbinden. Hagen dragen bij aan het vertragen van afstromend regenwater en zorgen bovendien voor meer natuur. Het planten gebeurt samen met enthousiaste vrijwilligers, die bij het planten ook uitleg krijgen over de functie en het doel van deze aanplant. Er worden haagsoorten aangeplant zoals meidoorn, hondsroos, Gelderse roos, egelantier en sleedoorn. Meedoen? Meld je aan als vrijwilliger voor deze plantdag of één van de andere activiteiten in de Natuurkrachtmaand via www.natuurkracht.org.

SAMENWERKEN

Het project is bijzonder vanwege de nauwe samenwerking met het rundveebedrijf Heuvel Angus van familie Kleijnen. Het project past niet alleen naadloos bij Natuurkracht omdat de maatregelen zorgen voor meer waterinfiltratie en het versterken van de biodiversiteit. Het zijn tevens maatregelen die gemakkelijk op grotere schaal in het huidige agrarische landschap uitgevoerd kunnen worden. Op deze manier vormen ze daardoor een belangrijke voorbeeldfunctie en inspiratie in de zoektocht naar natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid.

Natuurkracht is een initiatief van Wereld Natuur Fonds, Ark Rewilding Nederland, Natuur en Milieu Federatie Limburg, Natuurmonumenten en Het Limburgs Landschap en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Aanmelden voor de plantdag op 25 november