default-header
HomeNieuwsNatuurherstel kalkgrasland Eys

Natuurherstel kalkgrasland Eys

dinsdag 22 augustus 2023

Het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee meteen ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. Aan de noordrand van Eys biedt een met afgestorven fijnsparrenbos kansen voor ontwikkeling van kalkgrasland met groei van orchideeën.

Fijnsparren maken plaats voor kalkgrasland

Overal in West-Europa leggen fijnsparren het loodje door droogte in combinatie met aantasting van de al verzwakte bomen door kevers. Aan het Hoge Bergpad bij Eys is enkele jaren geleden al een perceel fijnsparren ter grootte van bijna één hectare afgestorven. Gezien hun standplaats, een stele helling die direct achter tuinen van bewoners ligt, zijn de dode bomen uit veiligheidsoverweging al eerder gekapt.

Voordat die kerstbomen geplant werden, ergens rond 1965, was dit een kalkgrasland en groeiden er verschillende soorten orchideeën. De ondergrond is hier heel kalkrijk en dat is een goede basis voor deze karakteristieke begroeiing met o.a. hondskruid, grote muggenorchis en bijenorchis. Het Limburgs Landschap gaat die bijzondere natuur nu weer herstellen.

Werk in uitvoering

Vanaf eind augustus tot medio oktober wordt de bovengrond afgegraven en afgevoerd. Hierbij worden ook de stobben en de oppervlakkig gegroeide wortels van de fijnsparren verwijderd. Ter compensatie van dit verloren gegane bos is afgelopen winterperiode bij groeve ’t Rooth bij Bemelen al een stuk gemengd loofbos aangeplant.

Tijdens de werkzaamheden is het Hoge Bergpad afgesloten. Op de Kromhagerweg zal door de afvoer van vrijkomend materiaal tijdelijk enige overlast ontstaan. De ontwikkeling van het nieuwe kalkgrasland zal enkele jaren vergen en is vanaf het Hoge Bergpad goed te volgen.

Natuurherstel kalkgrasland Eys
Hondskruid, één van de orchideeënsoorten die verwacht worden aan het Hoge Bergpad. Foto Het Limburgs Landschap, Carlo van Seggelen.