default-header
HomeNieuwsNieuwe fase natuurherstel Reigersbroek  

Nieuwe fase natuurherstel Reigersbroek  

vrijdag 26 augustus 2022

Van oorsprong is het Reigersbroek een veenmoeras. Van de 17e tot het einde van de 19e eeuw is hier turf gewonnen, voor de afwatering en het vervoer van de turf heeft men dwars door het Reigersbroek de huidige Vlootbeek gegraven. Daarna is het Reigersbroek ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Het oorspronkelijke, bijzondere en karakteristieke veenmoeras is hierdoor verloren gegaan, maar door natuurherstel ontstaan er weer nieuwe natuurkansen.

Naar een nieuw Reigersbroek

Na wederom een droge zomer wordt het meer en meer duidelijk dat herstel van natte natuursystemen, die lang water kunnen vasthouden, steeds urgenter wordt. Het Limburgs Landschap is al sinds 2007 bezig met natuurherstel door de gronden van het Reigersbroek om te vormen tot vennen en vochtige hooilanden. Door de voedselrijke en vermeste bovenlaag af te graven komt de voedselarme grond weer aan de oppervlakte. In de lage terreindelen ontstaan (al dan niet tijdelijke) plassen en vennen, die geleidelijk overgaan in de hogere en drogere randen. De natte graslanden en de overgangszones van natte naar droge en schrale graslanden en de nabijgelegen bossen zijn voor veel planten- en diersoorten bijzonder aantrekkelijk. In de herstelde stukken zijn bijzondere planten en dieren teruggekeerd, waaronder de kenmerkende blauwborst. Dit natuurherstel kan nog waardevoller worden zodra het systeem als geheel is hersteld. Door systeemherstel wordt de robuustheid groter en de duurzaamheid versterkt.

Werk in uitvoering

Vanaf september tot begin november wordt opnieuw ruim 5 hectare voormalige landbouwgrond omgevormd naar natuur. Nadat de vermeste bovenlaag is afgegraven wordt op de voedselarme grond zadenrijk maaisel uitgereden van goed ontwikkelde schrale graslanden uit de omgeving. Verwacht wordt dat in de drogere delen plantensoorten als rapunzelklokje en zandblauwtje en in de vochtige delen onder andere zompvergeet-me-nietje zich gaan vestigen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de levendbarende hagedis van deze ontwikkelingen profiteren.

Welkom

Door afvoer van grond ontstaat lokaal tijdelijk enige overlast, maar uiteindelijk gaat de natuur er op vooruit. Vanuit de uitkijktoren is dat natuurherstel goed te volgen. Het aantal soorten libellen, vlinders en planten is het Reigersbroek de laatste jaren enorm toegenomen U bent en blijft natuurlijk van harte welkom om te komen genieten van al dat moois in het Reigersbroek, maar ook in de overige natuurgebieden van Het Limburgs Landschap.

Nieuwe fase natuurherstel Reigersbroek   
Al eerder ingericht deel van het Reigersbroek. Foto Henk Heijligers.

Mede gesubsidieerd door: