default-header
HomeNieuwsOpenstelling fonds voor innovatieve projecten hoogwaterveiligheid

Openstelling fonds voor innovatieve projecten hoogwaterveiligheid

maandag 3 oktober 2022

Op maandag 3 oktober opent het innovatieprogramma voor hoogwaterveiligheid in Zuid-Limburg Natuurkracht een fonds van 1 miljoen euro. Dit biedt een unieke kans voor lokale partijen en coalities om projecten te starten die het risico op overstromingen verkleinen en tegelijkertijd iets doen voor de natuur. Natuurkracht wil de sponswerking in het Nederlandse deel van het Geul- en Gulpdal herstellen, zodat het water weer opgenomen wordt door de bodem in plaats van razendsnel weg te stromen – met overstromingen als gevolg.  Door het stimuleren en financieren van projecten van groepen burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, heemkundekring, terreinbeheerders of andere betrokkenen, kunnen we samen het verschil maken in de praktijk. 

Het hoogwater in het Geul- en Gulpdal in de zomer van 2021 heeft Limburg in het hart geraakt. Het landschap kon de langdurige regen niet voldoende opvangen, met verwoestende overstromingen en grote schade in de kernen tot gevolg. Het roer moet om: juist in het natuurrijke Limburg wil het samenwerkingsverband Natuurkracht de liefde voor het landschap en de noodzaak van een klimaatbestendig gebied combineren. Natuur kan weer onze bondgenoot worden in de strijd tegen overstromingen en een belangrijk onderdeel vormen van de oplossing. Hettie Meertens van ARK Natuurontwikkeling licht toe: “De bodem is de beste vertrager. Regendruppels die diep in de bodem dringen, kunnen geen haast maken om bij de beek te komen. En wie helpt de bodem om poreus en absorberend als een spons te zijn? Dat zijn de planten en de dieren. Daarom is natuur onze bondgenoot!” Natuurlijke oplossingen dragen ook bij aan het tegengaan van droogte en het behoud van een biodivers en aantrekkelijk landschap. 

Doel en opzet van het Natuurkrachtfonds

Natuurkracht stelt – met steun van de Nationale Postcode Loterij – een laagdrempelig fonds open dat lokaal betrokken organisaties de kans biedt om initiatieven uit te voeren waarbij natuurlijke oplossingen een bijdrage leveren aan het verminderen van overstromingsrisico’s in het Geul- of Gulpdal. Dat kunnen nieuwe initiatieven zijn of al bestaande die groter of beter gemaakt worden. Voorbeelden van projecten waar het fonds zich op richt zijn het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag. Het fonds heeft een budget van 1.000.000 euro, waarvan in deze eerste tranche van 3 oktober – 1 november 2022 200.000 open wordt gesteld. In de volgende twee tranches (openstelling gepland op 3 april en 2 oktober 2023) is per keer 400.000 beschikbaar. Meer informatie over de voorwaarden, criteria en inschrijven op www.natuurkracht.org 

Natuurkracht 
Natuur- en Milieufederatie Limburg, Het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht. Het fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om uit te gaan van de natuur als bondgenoot bij maatregelen die duurzaam helpen tegen wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap, met name in het Geul- en Gulpdal. Via evenementen, diverse acties en een digitaal platform leren we van elkaar wat je zelf kunt doen en kunnen mensen kennis en ervaringen met elkaar delen. De Nationale Postcode Loterij steunt dit initiatief door geld beschikbaar te stellen voor de grotere groene projecten ter bevordering van hoogwaterveiligheid in het Zuid-Limburgse landschap. Check www.natuurkracht.org voor meer informatie over het hele programma en het fonds. 

Lees meer over Natuurkracht