default-header
HomeNieuwsSamen op weg naar de toekomst

Samen op weg naar de toekomst

dinsdag 18 oktober 2022

Het snel herstellen van de natuur is van groot belang, want de natuur is uitgepolderd en kan niet langer wachten. Het is dus volkomen terecht dat het kabinet t ambitieuze stikstofplan van Remkes omarmt. Nu kunnen we snel aan de slag gaan: van advies en beleidsoverleg naar actie, met duidelijkheid voor iedereen.

Met de aanpak van Remkes kunnen we nu samen op weg naar de toekomst. De wil is er om nu zij aan zij verder te gaan: boeren, natuurorganisaties, politiek en alle andere betrokken partijen. Iedereen beseft dat we dit niet zonder boeren kunnen. Zij zijn van groot belang voor goed beheer en behoud van ons landschap en de biodiversiteit. Daarom moeten we samen zoeken naar nieuwe vormen van duurzamere landbouw met nieuwe verdienmodellen. Dat gaat verder dan de aanpak van stikstof alleen. Remkes biedt hiervoor al aanknopingspunten die op korte termijn verder uitgewerkt moeten worden. De omslag naar een duurzamere sector in balans met natuur is de wérkelijke innovatie die we nodig hebben om de transitie in het landelijk gebied te realiseren.

Ook andere sectoren zoals luchtvaart en industrie zullen moeten bijdragen aan het reduceren van de stikstofuitstoot.

Met het vandaag omarmen van het Remkesadvies kan het kabinet bovendien morgen beginnen met het verminderen van de stikstofuitstoot. Want investeren in natuur betekent investeren in onze eigen leefomgeving, in onze toekomst en die van onze (klein)kinderen.

Deze reactie is een gezamenlijk statement van de natuurorganisaties Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Vogelbescherming, de Natuur- en Milieufederaties, LandschappenNL, SoortenNL.