default-header
HomeNieuwsWerkzaamheden Kasteelpark Elsloo

Werkzaamheden Kasteelpark Elsloo

woensdag 16 augustus 2023

Nadat Het Limburgs Landschap in het voorjaar was gestart met werkzaamheden in Kasteelpark Elsloo, is het een tijd rustig geweest vanwege o.a. het broedseizoen. Vanaf eind augustus worden de werkzaamheden weer opgepakt en uitgebreid. Er wordt o.a. gestart met de realisatie van een paviljoen in de botanische tuin achter het kasteel. De helling onder het theepaviljoen zal tevens afgewerkt worden door het aanbrengen van een afdekking met grond. Ook zal er een extra wandelpad onder aan de helling worden gemaakt, zoals vroeger aanwezig en worden twee amfibieënpoelen op de Medammerweide verbeterd. Tot slot gaat Het Limburgs Landschap de gedeeltelijk dicht geslibde holle wegen opgeschonen, zodat ze niet alleen beter herkenbaar-, maar ook na een regenbui te belopen zijn. Tijdens deze werkzaamheden zullen vanwege de veiligheid paden gedeeltelijk niet toegankelijk zijn en afgesloten zijn met lint. 

Een van de pijlers van de nieuwe werkzaamheden is dus het realiseren van een nieuw paviljoen voor IVN Elsloo in de botanische tuin. Het IVN beschikte voorheen over een klein lokaaltje onder in de kasteeltoren waar men gereedschappen bewaarde en o.a. nestkastjes maakte. Voor activiteiten met grotere groepen was geen ruimte. Daarop is in overleg met de plaatselijke IVN het idee ontstaan om in de tuin een paviljoen te bouwen voor multifunctioneel gebruik. Een bijkomend voordeel is dat, zodra de ruimte onder in de kasteeltoren vrij van gebruik is, er mogelijkheden ontstaan om de entree naar de Slakmolen en de IVN-tuin te verbeteren. Op deze manier zijn deze cultuurhistorische parels in de toekomst beter toegankelijk en te bezoeken. De bouw van het paviljoen zal ongeveer duren tot aan het eind van dit jaar.

Een andere pijler is het integrale herstel van de helling onder het theepaviljoen. Omdat deze vroeger aan de voet gedeeltelijk is ontgraven, is er nu extra grond nodig om deze te kunnen herstellen naar de oorspronkelijke staat. Zwaar transport door de kern van Elsloo is ongewenst. Daarom is er een oplossing gevonden binnen de grenzen van het kasteelpark zelf. Hier liggen holle wegen die in het verleden tijdens de sloop van het zwembad zijn opgevuld. Het idee is deze holle wegen te herstellen door ze op oorspronkelijk niveau uit te graven. Ook de twee, in de Medammerweide gelegen, amfibieënpoelen worden vergroot zodat ze beter kunnen functioneren en niet meer in de zomer droogvallen. Tevens is gebleken dat de Medammerweide in het verleden ook is opgehoogd en geëgaliseerd tijdens het amoveren van het zwembad. Ook hier wordt grond gewonnen voor het herstel van de helling. De vrijkomende, schone grond bij deze werkzaamheden wordt toegepast bij het herstel van de helling onder het thee-paviljoen. Deze werkzaamheden zullen maximaal drie weken in beslag nemen.

Bovengenoemde werkactiviteiten en het opknappen van de wandelpaden zijn projectonderdelen van een omvangrijk investeringsplan dat Het Limburgs Landschap kan realiseren dankzij bijdragen van de gemeente Stein, de NV Theodora, Stichting Sponsorgelden Kasteelpark Elsloo en LEADER Zuid Limburg. 

Reconstructie laanbeplanting Slakweg