default-header
Home Boswerkzaamheden

Boswerkzaamheden

De helft van onze natuurgebieden bestaat uit bos, dat is ongeveer 4.500 hectare. Een aanzienlijk deel daarvan heeft het echter moeilijk; plaatselijk gaan de bomen zelfs dood. Het Limburgs Landschap is daarom het hele jaar door bezig met boswerkzaamheden. Om bossen klimaatbestendig te maken zullen er bomen gekapt moeten gaan worden. Tijdens een wandeling door het gebied kan dit er heftig uitzien, maar de werkzaamheden zijn noodzakelijk om het bos te kunnen behouden voor de toekomst. Nadat er is gekapt gaan we ook weer nieuwe bomen aanplanten. 

Klimaatbestendig

Het huidige bos en met name de bosbodem heeft zich niet voldoende kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Een gezonde bosbodem is een vereiste voor een gezond bos, maar door de verslechterde bodem kunnen bossen zich niet meer beschermen tegen veranderende omstandigheden. Door extreem weer, stikstofdepositie, ziektes en de komst van invasieve exotische dieren en planten hebben veel bomen het moeilijk en sterven. Om het bos toch klimaat- en daarmee toekomstbestendig te maken moet Het Limburgs Landschap ingrijpen. Het verbeteren van de veelal arme zandgronden is daarbij meer dan ooit van cruciaal belang. Daarnaast moeten goede, gezonde bomen worden bevoordeeld tegenover zieke bomen en invasieve exoten. Het Limburgs Landschap verjongt ook bossen. Dat wordt gedaan door het uitdunnen van het bos en het aanplanten van verschillende specifieke boomsoorten. Deze soorten helpen de bodem te herstellen en het bos beter bestand te maken tegen de klimaatveranderingen. Dat zijn soorten zoals winterlinde, haagbeuk, zoete kers, zomer- en wintereik. Daar waar voldoende ruimte en licht is worden ook struiken zoals hazelaar, meidoorn, inheemse vogelkers en kornoelje aangeplant. Samen met Trees for All gaan we daarnaast de komende jaren 50 hectare nieuw bos aanplanten in onze natuurterreinen.

Werkzaamheden

Een bos groeit erg langzaam, dus Het Limburgs Landschap moet nu de eerste stappen zetten om het bos toekomstbestendig te maken. Sommige bomen moeten worden gekapt, maar niet alle dode bomen worden uit het bos verwijderd. In dood hout zitten verschillende mineralen waarvan het leven in het bos kan profiteren. Het dode hout met veel mineralen blijft daarom liggen. De gekapte bomen die uit het bos worden gehaald worden verkocht. Veel van deze bomen zijn ooit op de droge zandgrond aangeplant en waren bedoeld als mijnhout. Boomstammen worden niet verkocht aan biomassa centrales, de opbrengsten worden juist gebruikt om te kunnen investeren in natuur. Productie van hout is geen doel en houtoogst hooguit een bijproduct van natuurbeheer.

Rode Hoek

In januari 2023 gaan we beginnen met boswerkzaamheden in de Rode Hoek. De wegen en paden in blijven bereikbaar. De werkzaamheden vinden vooral doordeweeks plaats en paden worden weer rechtgetrokken voor het weekend. U blijft van harte welkom.

 

Meer weten? In ons kwartaalblad hebben we uitgebreid aandacht besteed aan boswerkzaamheden