• Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

 • Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Bosonderhoud Het Sweeltje

Bosonderhoud Het Sweeltje
donderdag, 25 augustus 2016
 
Limburgs Landschap aan het werk in Het Sweeltje
 
 
Stichting het Limburgs Landschap beheert een groot aantal natuurgebieden in Limburg. Een groot deel daarvan bestaat uit bos. Daarbij wordt regelmatig bosbeheer uitgevoerd, zeker bij de in de vorige eeuw aangelegde eenvormige dennenbossen. Door een groot aantal dennenbomen te kappen, krijgen loofbomen als eik en berk weer de ruimte en kunnen de monotone bossen worden omgevormd tot aantrekkelijke en gevarieerde gemengde bossen. 
 
In ruim 40 ha van Het Sweeltje bij Montfort [foto Henk Heijligers] wordt de komende weken een bosdunning uitgevoerd. Met ‘dunnen’, wordt bedoeld dat er op verschillende plekken bomen tussenuit gehaald worden zodat de overblijvers zich verder kunnen ontwikkelen. Meteen wordt van de nood een deugd gemaakt en wordt ook de bosrand aangepakt waardoor die voor onder andere voor zonliefhebbers als sprinkhanen en dagvlinders aantrekkelijker wordt. 
 
Nuttig
Dennenbossen zijn in het begin van deze eeuw vooral aangeplant om de kolenmijnen van stuthout te voorzien. Het hout van de grove den was hiervoor uitermate geschikt, omdat het bij instortingsgevaar begon te kraken. Gebruik van grove dennenhout maakte het werken in de mijnen dus veiliger.Tegenwoordig is de functie als mijnhout verloren gegaan. Het hout wat op Het Sweeltje wordt geoogst zal voornamelijk worden gebruikt voor de productie van OSB platen, die veel gebruikt worden bij het aftimmeren van zolders en vloeren.
 
Door onderhoud meer variatie
In bijna alle bossen in Nederland wordt regelmatig gekapt. Het bosbeheer zorgt ervoor dat overblijvende bomen extra ruimte krijgen. Ook krijgen soorten die van nature in Nederlandse bossen voorkomen, bijvoorbeeld de ruwe berk, zomereik, lijsterbes en vuilboom, kansen zich te vestigen of verder te ontwikkelen, zodat het bos gevarieerder wordt en dus aantrekkelijker. 
 
Naar een soortenrijk bos
Overlast voor wandelaars zal zoveel als mogelijk worden voorkomen, maar enige overlast is niet te vermijden. Na de werkzaamheden worden de (wandel)paden weer opgeknapt. De komende jaren zal door het ingrijpen een nog afwisselender bos met een mengeling van bomen en struiken ontstaan voor een nog rijkere natuur. In open gekapte bosranden vliegen dagvlinders als bont zandoogje, landkaartje en dagpauwoog en op de jonge eikjes zal ongetwijfeld de eikenpage te vinden zijn. Dat alles maakt het nog aantrekkelijker voor bezoekers om er te wandelen of te recreëren.
 

Er op uit