• Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

 • Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

Groote Heide, bodemsanering

Groote Heide, bodemsanering
maandag, 03 oktober 2016
 
Start bodemsanering Groote Heide bij Venlo half oktober
 
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat bodemverontreiniging op oude schietbanen van Defensie op de Groote Heide bij Venlo saneren [foto Michael van Roosmalen]. Dat duurt ongeveer een maand, van half oktober tot half november. Een deel van de hei is tijdens de werkzaamheden afgezet voor wandelaars. Daarna wordt het terrein teruggegeven aan de natuur.
 
De hei bij Venlo is decennialang een militair oefenterrein geweest. De munitie zelf is al eerder verwijderd, maar er is wel loodverontreiniging achtergebleven. Dat vormt geen gevaar voor wandelaars, maar de loodniveaus liggen wel boven de norm voor een gezonde ecologie. 
Afgelopen voorjaar – vóór de broedtijd – zijn de opgekomen bomen al verwijderd. Nu de natuur weer in najaarsrust gaat, is het tijd de verontreinigde grond af te graven. 
 
Het is niet nodig om alle verontreinigde grond weg te halen. Dat zou ook te veel schade aan de natuur veroorzaken. Alleen waar de verontreiniging ernstig is en er risico’s voor de natuur zijn, vindt sanering plaats. Dat is vooral bij de voormalige kogelvangers op de oude schietbanen. Na de sanering zijn er geen ecologische risico’s meer. De karakteristieke schietpoorten blijven staan als herinnering aan het verleden van het terrein.
 
Geschiedenis
In 1883 is de hei in gebruik genomen als militair oefenterrein. Later is ook een vliegveld aangelegd. Er zijn drie voormalige schietbanen: één brede en één smalle van 100 meter lang, en een korte van 25 meter. Begin jaren ’80 van de vorige eeuw is het gebruik als oefenterrein gestopt. Toen is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het terrein tot natuurgebied. Pas later is geconstateerd dat door het schieten met munitie de bodem plaatselijk met lood is verontreinigd.
 

Er op uit