• Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

 • Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

 • Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

Natuurherstel De Banen

Natuurherstel De Banen
vrijdag, 05 augustus 2016
 
Laatste fase natuurherstel De Banen
 
Medio augustus start de laatste fase van het natuurherstel van het natuurgebied De Banen bij Nederweert-Eind. Afgelopen jaar werd de oostrand van het ven aangepakt en de Rietbeek verlegd, nu is de westzijde aan de beurt. Het wilgenstruweel zal worden weggehaald en de voedselrijke veenlaag wordt afgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het ven wordt leeggepompt.
 
Waardevol
Het Sarsven en de Banen in een zeer waardevol vennencomplex bij Nederweert-Eind. Het gebied was al in de 19e eeuw bekend om zijn soortenrijkdom. Door ontginningen tot de jaren negentig van de vorige eeuw is maar een klein deel overgebleven. Door verdroging en inlaat van voedselrijk water bleek de soortenrijkdom grotendeels verdwenen. Door aankopen en uitruil van gronden rondom het vennencomplex kon aan een nieuwe toekomst gewerkt worden. In overleg met de overheid, agrariĆ«rs en andere streekbewoners is afgelopen jaren een totaal regionaal herstelproject opgezet. Dat wordt fasegewijs uitgevoerd. 
 
Herstel
Vanaf 1992 is Het Limburgs Landschap al bezig met natuurherstel in De Banen. Die hebben destijds al tot een opvallend goed herstel geleid. Het project werd zo landelijk een voorbeeld van hoe hoopvol en effectief natuurherstelprojecten kunnen zijn. Afgelopen jaar vonden nieuwe herstelwerkzaamheden aan de oostzijde van het ven plaats en nu volgt het laatste deel van het natuurherstelproject op De Banen. Doordat het waterpeil in De Banen in de toekomst zal stijgen, is het noodzakelijk om het wilgenstruweel en de verveende ondergrond weg te halen. Door het verwijderen van de wilgen en het veraarde veen wordt voorkomen dat voedingsstoffen terechtkomen in het voedselarme ven van De Banen. De werkzaamheden worden eind 2016 afgerond.
 
Wandelplezier
Landschappelijk belangrijke boom- en wilgengroepen zullen behouden blijven zodat er mooie doorkijkjes ontstaan voor wandelaars en fietsers. Deze grootschalige ingreep zal zeker invloed hebben op de natuurbeleving bij De Banen. Na de werkzaamheden kan het ven zich weer vullen met regen- en grondwater en kan de natuur het weer overnemen. De bijzondere plantensoorten komen dan weer op. Via de nieuw aangelegde wandelroute met knuppelpad en vanuit de vogelkijkhut kunnen bezoekers de ontwikkelingen volgen. Maar eerst moet er stevig gewerkt worden.
 

Er op uit