• Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

 • Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

Lingsforterbeek meanderend

Lingsforterbeek meanderend
woensdag, 27 maart 2013

Lingsforterbeek weer een natuurlijk meanderende beek

 

 

Lingsforterbeek weer een natuurlijk meanderende beek

Waterschap Peel en Maasvallei heeft de Lingsforterbeek van de Duitse grens tot de Zwarte Berg in Arcen (3,4 kilometer) heringericht. De aanwezige tegels en oeverbescherming zijn verwijderd en historische meanders stromen weer mee. Ook is in samenwerking met de gemeente Venlo en de Stichting Limburgs Landschap afval verwijderd in de laatste 150 meter van de oude beekloop. De Lingsforterbeek is nu weer een prachtig slingerende beek en een leefgebied voor tal van dieren en planten.

De Lingsforterbeek ontspringt als Grensbeek nabij Venlo op de grens met Duitsland en stroomt als Leitgraben door Duitsland verder om bij het Straelener Veen weer terug te komen in Nederland als Lingsforterbeek die bij Arcen uitmondt in de Maas. De Lingsforterbeek heeft vanaf de Grensbeek een totale lengte van 14,4 kilometer waarvan de helft in Nederland. De beek heeft vroeger vanaf de Zandhoekse brug gemeanderd tot aan de Zwarte Berg, maar is voor en na de oorlog gekanaliseerd. Daarbij is de bodem voorzien van tegels. Ook is er beschoeiing aangebracht onderaan de oever. 

 pers Lingsforterbeek Jos Hoogveld

De sterk meanderende Lingsforterbeek bij de N271 na herinrichting. Foto Waterschap Peel en Maasvallei, Jos Hoogveld.

De herinrichting van de Lingsforterbeek is onderdeel van het grensoverschrijdende Interreg IVa project NAGREWA (Natuurlijke Grenswateren). Daarin werken de Duitse waterschappen Schwalmverband en Niersverband en de Nederlandse waterschappen Aa en Maas, Rivierenland en Peel en Maasvallei samen aan het verbeteren van het waterbeheer en de waterkwaliteit. Daarnaast werkt Waterschap Peel en Maasvallei nauw samen met Stichting Limburgs Landschap en Gemeente Venlo. 

De totale projectkosten bedragen € 740.000,-. Dit project is voor 50% gesubsidieerd door de Europese Unie, 15% door de Provincie Limburg en 15% door het Land Nordrhein Westfalen.

Er op uit