• Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

 • Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

Nieuwe toekomst voor Oude Pastorie in Beek Gemeente Beek en Stichting het Limburgs Landschap tekenen overeenkomst

Nieuwe toekomst voor Oude Pastorie in Beek Gemeente Beek en Stichting het Limburgs Landschap tekenen overeenkomst
donderdag, 05 april 2012

Woensdag 10 april hebben burgemeester Ralf Krewinkel van de gemeente Beek en de heer Ger Frenken, directeur-rentmeester van Stichting het Limburgs Landschap in aanwezigheid van gedeputeerde Noël Lebens van de provincie een overeenkomst ge-tekend voor de herontwikkeling van het rijksmonument de ‘’Oude Pastorie’’en de di-recte omgeving. Het is de bedoeling dat de Oude Pastorie een bij het landschap pas-sende recreatieve en toeristische functie krijgt. Een plek voor recreatie, ontmoeting en beleving van natuur en cultuurhistorie.

Toekomst Oude Pastorie

Nieuwe toekomst voor Oude Pastorie in Beek
Gemeente Beek en Stichting het Limburgs Landschap tekenen overeenkomst

Woensdag 10 april hebben burgemeester Ralf Krewinkel van de gemeente Beek en de heer Ger Frenken, directeur-rentmeester van Stichting het Limburgs Landschap in aanwezigheid van gedeputeerde Noël Lebens van de provincie een overeenkomst ge-tekend voor de herontwikkeling van het rijksmonument de ‘’Oude Pastorie’’en de di-recte omgeving. Het is de bedoeling dat de Oude Pastorie een bij het landschap pas-sende recreatieve en toeristische functie krijgt. Een plek voor recreatie, ontmoeting en beleving van natuur en cultuurhistorie.

pers oude pastorie ondertekening

Cultuurhistorisch erfgoed als publiekstrekker


De Oude Pastorie tussen Beek en Neerbeek is waardevol erfgoed. Vroeger was het een omgrachte vesting van de Duitse Orde, die ook de Biesenhof in Geleen en Aldenbiesen (België) beheerden. De Duitse Orde was een ridderorde uit de tijden van de Kruistochten. Ze bouwden op deze plek in Beek ooit een groot complex. Van het grote complex is maar een deel bewaard. Het plan is om het gebouw zover mogelijk te herbouwen, inclusief herstel van de grachten. De gebouwen krijgen een publieksfunctie met voorlichting over de regio. Daar-naast zal in de gebouwen eenvoudige horeca worden gevestigd met een op streekproducten gebaseerde kaart. De locatie zal gaan dienen als start- en eindpunt van wandel- en fietsrou-tes. Bovendien is het idee om rondom de Oude Pastorie een eigentijds lusthof aan te leg-gen, een zogenaamde “Lusthof 2.0”.

Voor en door inwoners

De partijen willen de locatie laagdrempelig ontwikkelen voor een breed publiek. Hierbij willen zij inzetten op het betrekken van de inwoners van de gemeente Beek, zoals verenigingen als IVN en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo heeft het project ook een maat-schappelijke functie. De tuin rondom de Oude Pastorie wordt ingericht op basis van het lan-delijke concept “Lusthof 2.0”. Dit is de eerste Lusthof 2.0 die ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Een Lusthof 2.0 doet denken aan historische kloostertuinen of moestuinen op buiten-plaatsen. Maar dan in een eigentijds ontwerp waarbij de omlijsting bestaat uit een haag, tuinmuur of gracht. Men kan er zitten lezen, op de labtop werken, in de zon liggen, schoffe-len en proeven. De Lusthof 2.0 wordt in bruikleen uitgegeven aan een groep inwoners van de gemeente Beek. De ‘’omlijsting’’ wordt door Het Limburgs Landschap beheerd, waarmee een goede landschappelijke inpassing is gegarandeerd. De verdere invulling en het beheer is een zaak voor de mensen die zich betrokken voelen bij de lusthof.

Planning en kosten

Momenteel werken beide partijen onder regie van Landschapspark de Graven gezamenlijk verder aan de planuitwerking. Tevens zal gestart worden met de noodzakelijke bestem-mingsplanherziening. Naar verwachting kan eind 2012 gestart worden met de eerste werk-zaamheden. De oplevering van de eerste fase is eind 2013 voorzien. De totale investering bedraagt circa € 2.650.000 waarvan het regiofonds € 1.650.000 voor haar rekening neemt. Het project maakt immers deel uit van het speerpunt Landschap uit de Regiovisie Westelijke Mijnstreek. De gemeente Beek neemt € 585.000 voor haar rekening. Stichting het Limburgs Landschap wordt verantwoordelijk voor de realisatie. Het Limburgs Landschap kan bijdragen aan het project door schenkingen van onder andere de Nationale Postcode Loterij.

oude pastorie

De huidige Oude Pastorie van Beek. Foto Don Rackham.

Er op uit